งานราชการ!!! สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เปิดรับสมัครสอบเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 20 อัตรา

0
5986

สมัครงานสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มีประสงค์จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในตำแหน่งต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 20 อัตรา

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงาน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วัวันที่ 27 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ตำแหน่งงานที่เปิดสอบ

 1. ตำแหน่งนักวิชาการ จำนวน 14 อัตรา
  – อัตราเงินเดือน 18,730 บาท
  – วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา
 2. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  – อัตราเงินเดือน 18,730 บาท
  – วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา นิติศาสตร์
 3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  – อัตราเงินเดือน 18,730 บาท
  – วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา อักษรศาสตร์ หรือ ศิลปศาสตร์
 4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
  – อัตราเงินเดือน 18,730 บาท
  – วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสารสนเทศ
 5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  – อัตราเงินเดือน 18,730 บาท
  – วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การคลัง หรือ เศรษฐศาสตร์การเงินและการบัญชี
 6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  – อัตราเงินเดือน 18,730 บาท
  – วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ การจัดการ พาณิชยศาสตร์ การบริหาร หรือ คอมพิวเตอร์

การสมัครงานราชการที่เปิดสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://www.ksp.or.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขัน” ตั้งแต่วัวันที่ ตั้งแต่วัวันที่ 27 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

คลิกเพื่ออ่าน >>> สมัครงานราชการ