[งานราชการ ทหาร] กรมสวัสดิการทหารอากาศ รับสมัครงาน 7 อัตรา

0
1626

งานราชการ ทหารอากาศ

กรมสวัสดิการทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป ที่มีวุฒิการศึกษาระดับ ม.3 – ม. 6 และวุฒิ ปวช. เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 7 อัตรา

เพื่อให้การสมัครงานราชการ ทหารอากาศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ ทหารอากาศในครั้งนี้ เห็นควรตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศ และสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 4 – 12 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

งานราชการ กองทัพอากาศ

งานราชการ ทหารอากาศ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. ช่างไม้ กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

  2. พนักงานการเกษตร กลุ่มงานบริการ จำนวน 2 อัตรา

  3. พนักงานสูทกรรม กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

  4. พนักงานตัดผม กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

  5. พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

  6. พนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ กรมสวัสดิการทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป ที่มีวุฒิการศึกษาระดับ ม.3 – ม. 6 และวุฒิ ปวช. เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครสอบงานราชการ ทหารอากาศ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ ตั้งแต่วันที่ 4 – 12 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน