[งานราชการ ทหาร] กระทรวงกลาโหม รับสมัคร 60 อัตรา

0
3723
งานราชการ ทหาร
งานราชการ ทหาร

งานราชการ ทหาร

ประกาศรับสมัครงานราชการ ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2558 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่การศึกษาระดับ ม.ต้น, ม.ปลาย, ปวช., ปวท. และ ปวส. รวมจำนวนทั้งสิ้น 60 อัตรา

สำหรับผู้ที่ให้ความสนใจ และต้องการสมัครงานราชการ ทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมในครั้งนี้ เริ่มสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง

งานราชการ ทหาร

งานราชการ ทหาร

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. พนักงานถ่ายรูป  จำนวน 1 อัตรา

 2. ช่างไม้  จำนวน 1 อัตรา

 3. ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

 4. ช่างสรรพาวุธ  จำนวน 3 อัตรา

 5. ช่างกลโรงงาน จำนวน 7 อัตรา

 6. ช่างเขียนแบบ  จำนวน 1 อัตรา

 7. ช่างซ่อมเครื่องยนต์ จำนวน 1 อัตรา

 8. ช่างโลหะ จำนวน 5 อัตรา

 9. ช่างสี  จำนวน 2 อัตรา

 10. ช่างอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 4 อัตรา

 11. พนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

 12. พนักงานบริการ สำนักนโยบายและแผนกลาโฆม จำนวน 1 อัตรา

 13. พนักงานบริการ กรมเสมียนตรา จำนวน 4 อัตรา

 14. พนักงานบริการ กรมพระธรรมนูญ  จำนวน 1 อัตรา

 15. พนักงานบริการ กรมการอุตสาหกรรมทหาร จำนวน 2 อัตรา

 16. พนักงานบริการ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ จำนวน 2 อัตรา

 17. พนักงานบริการ กรมการสรรพกำลังกลาโหม จำนวน 1 อัตรา

 18. พนักงานบริการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร จำนวน 2 อัตรา

 19. พนักงานบริการ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จำนวน 1 อัตรา

 20. พนักงานบริการ สำนักงานสนับสนุน จำนวน 2 อัตรา

 21. พนักงานธุรการ กรมเสมียนตรา จำนวน 2 อัตรา

 22. พนักงานธุรการ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศฯ จำนวน 1 อัตรา

 23. พนักงานธุรการ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ จำนวน 1 อัตรา

 24. พนักงานธุรการ กรมการอุตสาหกรรมทหาร จำนวน 1 อัตรา

 25. พนักงานพัสดุ กรมการพลังงานทหาร จำนวน 1 อัตรา

 26. พนักงานการเงินและบัญชี กรมเสมียนตรา จำนวน 1 อัตรา

 27. พนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ จำนวน 1 อัตรา

 28. พนักงานห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา

 29. พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา

 30. พนักงานบริการอุตสาหกรรม จำนวน 7 อัตรา

 

การสมัครงานราชการ ทหาร

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโฆม จะเปิดรับสมัครงานราชการ ทหาร ทางอินเตอร์เน็ตทางเดียวเท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2557 – วันที่ 30 มกราคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://opsd.mod.go.th หรือเว็บไซต์ http://opsd.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการ”

ทั้งนี้ มีค่าใช้จ่ายจำนวน 330 บาท เป็นค่าธรรมเนียมการสอบ 300 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต 30 บาท ซึ่งค่าธรรมเนียมการสอบนี้ จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>>Download Link