[งานราชการ ทหาร] กองทัพเรือ รับสมัครงาน วุฒิ ม.3 เงินเดือน 12,430

0
27345

งานราชการ กองทัพเรือ

กรมยุทธการทหารเรือ กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ในตำแหน่ง พนักงานบริการ แผลนกธุรการและกำลังพล กองกลาง กรมยุทธการทหารเรือ จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สอบผ่านการคัดเลือก ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งดงกล่าว จะได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 10,430 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท และสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีก

สมาชิกท่านใด สนใจสมัครงานราชการ กองทัพเรือ สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2559 ในวันและเวลาราชการ

งานราชการ กรมยุทธการทหารเรือ

งานราชการ กองทัพเรือ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่กำหนด
  2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
  3. เพศชาย / หญิง
  4. มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  5. มีความรู้ภาษาไทย – อังกฤษ สามารถใช้ราชการได้

 

การรับสมัครงานราชการ กองทัพเรือ

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการ กองทัพเรือ ให้สมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกธุรการและกำลังพล กองกลาง กรมยุทธการทหารเรือ วังนันทอุทยาน แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2559 ในวันและเวลาราชการ

 

เอกสารต้นฉบับ งานราชการ กองทัพเรือ