[งานราชการ ทหาร] หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครนายทหารประทวน 200 อัตรา

0
2186

งานราชการ ทหาร

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำนวน 200 อัตรา (รุ่นที่ 5)

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ ทหาร หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

งานราชการ หน่วยบัญชาการรบพิเศษ

 งานราชการ ทหาร

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. กลุ่มงานส่วนกำลังรบ  จำนวน 190 อัตรา

  2. กลุ่มงานปฏิบัติการทางจิตวิทยา จำนวน 10 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานราชการ ทหาร

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการ ทหาร ให้สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2558 ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (1) ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน