[งานราชการ ทหาร 2559] กรมสรรพาวุธทหารอากาศ รับสมัครงาน 18 อัตรา

0
3898

งานราชการ ทหาร 2559

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 18 อัตรา โดยผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับ ปวช.

สำหรับสมาชิกท่านใดที่สนใจ สมัครงานราชการ ทหาร 2559 กับกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงาน กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

งานราชการ ทหาร 2559

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. ช่างกลโรงงาน ดอนเมือง กรุงเทพฯ  จำนวน 5 อัตรา

  2. ช่างสรรพาวุธ ดอนเมือง กรุงเทพฯ จำนวน 8 อัตรา

  3. ช่างสรรพวุธ กองโรงงานสรรพาวุธ 4 จำนวน 5 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพา่ะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานราชการ ทหาร 2559

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงานราชการ ทหาร 2559 ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ (ดอนเมือง กรุงเทพฯ) และหมวดธุรการ ฝ่ายบริการ กองโรงงานสรรพาวุธ 4 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ (กองบิน 2 จังหวัดลพบุรี) ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน