งานราชการ นครปฐม รับสมัครงานโรงพยาบาล 6 อัตรา

0
4531
โรงพยาบาลนครปฐม
โรงพยาบาลนครปฐม

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาล

อัพเดทงานโรงพยาบาลล่าสุด โรงพยาบาลนครปฐม สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท พนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล, นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชาการพัสดุ, นายช่างเทคนิค และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รวม 6 อัตรา

เพื่อให้การรับสมัครงานโรงพยาบาลเป็นไปด้วยความราบรื่น ผู้ที่ต้องการสมัครงาน จะต้องอ่านรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งก่อนที่จะเดินทางไปสมัครงานโรงพยาบาลด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 ธันวาคม 2557 โดยมีค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบด้วย

โรงพยาบาลนครปฐม
โรงพยาบาลนครปฐม

 

สมัครงานโรงพยาบาล

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักทรัพยากรบุคคล  จำนวน 1 อัตรา

  2. นักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา

  3. นักวิชาการพัสดุ  จำนวน 2 อัตรา

  4. นายช่างเทคนิค  จำนวน 1 อัตรา

  5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ โรงพยาบาลนครปฐม กระทรวงสาธารณสุข จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานโรงพยาบาล

ให้ผู้ประสงค์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ขอและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 ธันวาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลนครปฐม

 

การประกาศรายชื่อผุู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

จังหวัดนครปฐม จะประกาศรายชื่อผุู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลนครปฐม

 

อ่านรายละเอียดทั้งหมด>>>>สมัครงานโรงพยาบาล