[งานราชการ นครศรีธรรมราช] สนง.สาธารณสุข รับสมัครงาน 6 อัตรา

0
8355
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานราชการ นครศรีธรรมราช

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักวิทยาศาสตร์การแพทย์, เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และนายช่างโยธา

สมาชิกท่านใดที่สนใจสมัครงานราชการ นครศรีธรรมราช ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 23-27 มีนาคม 2558

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราชสมัครงานราชการ สาธารณสุข

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดรับ

  1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา

  2. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  จำนวน 1 อัตรา

  3. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา  จำนวน 1 อัตรา

  4. นายช่างโยธา  จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานราชการ นครศรีธรรมราช

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 มีนาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

จังหวัดนครศรีธรรมราช จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะและหลักเกณฑ์การเลือกสรรฯ ให้ทราบภายในวันที่ 9 เมษายน 2558 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และทาง http://www.nakhonsihealth.org/

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>>Download Link