[งานราชการ นครสวรรค์] กรมควบคุมโรค เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี

0
107

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์จะรับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ นครสวรรค์ ตามประกาศรับสมัครงาน ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26-30 สิงหาคม 2562

งานราชการ นครสวรรค์

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 ตำแหน่ง

การสมัครสอบงานราชการ นครสวรรค์

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 26-30 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการ นครสวรรค์