[งานราชการ ราชบุรี] สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 4 รับสมัคร นักประชาสัมพันธ์ / นิติกร

0
2991
กระทรวงสาธารณสุข

งานราชการ ราชบุรี

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร และจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ และตำแหน่ง นิติกร รวม 2 อัตรา

สำหรับผู้ที่สนใจ ต้องการสมัครงานราชการ ราชบุรี ตามประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลดังกล่าว สามารถสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ โดยตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้ที่นี่

กระทรวงสาธารณสุขงานราชการ ราชบุรี

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักประชาสัมพันธ์  จำนวน 1 อัตรา
  2. นิติกร  จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานราชการ ราชบุรี

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 200 บาท

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ในวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี และทางเว็บไซต์ http://dpc4.ddc.moph.go.th และทางเว็บไซต์ http://www.ddc.moph.go.th/ หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>>งานราชการ ราชบุรี