งานราชการ ศรีสะเกษ เปิดสอบงานเทศบาลเมือง รวม 14 อัตรา

0
6587
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

งานราชการ ศรีสะเกษ

ประกาศรับสมัครงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความประสงค์จะรับสมัคร สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 14 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจ ต้องการสมัครงานราชการ ศรีสะเกษ จะเป็นคนพื้นที่ หรือต่างจังหวัด สามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งต่างๆ ได้จากลิงก์แนบท้ายเอกสาร และสามารถสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 12 – 23 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

เทศบาลเมืองศรีสะเกษงานราชการ ศรีสะเกษ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก  จำนวน 5 อัตรา

  2. ผู้ช่วยครูผู้สอนเด็กอนุบาลและปฐมวัย  จำนวน 6 อัตรา

  3. ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา

  4. บุคลากรผู้สนับสนุนการสอน  จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ เทศบาลเมืองศรีสะเกษจะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานราชการ ศรีสะเกษ

ให้ผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักการศึกษา ชั้น 2 ตึกเก่า สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 15 – 23 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

ค่าธรรมเนียมการสมัครงานราชการ ศรีสะเกษ

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร (ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ) คนละ 50 บาท

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารราชการของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>>งานราชการ ศรีสะเกษ