[งานราชการ] สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานที่นี่

0
1126

เปิดสอบงานราชการวันนี้ โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจการเปิดสอบงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในครั้งนี้ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน 2565

เปิดสอบงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
  2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
  3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน 2565 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>เปิดสอบงานราชการ