[งานราชการ] “สพฐ.” เปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานวันนี้

0
11348

งานราชการที่เปิดสอบวันนี้ โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด สพฐ. ส่วนกลาง จำนวน 88 อัตรา สำหรับผูู้ที่สนใจ งานราชการที่เปิดสอบ สพฐ. ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2565

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 12 อัตรา
 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา
 3. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
 4. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา
 5. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา
 6. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
 7. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 23 อัตรา
 8. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา
 9. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
 10. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
 11. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา

 

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการที่เปิดสอบ