[งานราชการ] สมัครงาน ททท. ตำแหน่งงานที่เปิดสอบ 114 อัตรา

0
6159

สมัครงาน ททท.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 101 อัตรา หรือจ้างเป็นลูกจ้าง ททท. จำนวน 13 อัตรา โดยมีตำแหน่งต่างๆ หลากหลายสาขาวิชาชีพ สำหรับสมาชิกที่สนใจ และต้องการสมัครงาน ททท. ให้สมัครทางระบบ Online ตั้งแต่วันที่ 14 – 25 กรกฎาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง

สมัครงาน ททท.

 

สมัครงาน ททท.

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. เลขานุการ  จำนวน 10 อัตรา
 2. พนักงานบริหารทั่วไป  จำนวน 2 อัตรา
 3. ผู้ตรวจสอบภายใน  จำนวน 5 อัตรา
 4. นักวิชาการ  จำนวน 2 อัตรา
 5. นิติกร  จำนวน 5 อัตรา
 6. พนักงานพัสดุ  จำนวน 3 อัตรา
 7. บุคลากร  จำนวน 5 อัตรา
 8. นักบัญชี  จำนวน 6 อัตรา
 9. พนักงานงบประมาณ  จำนวน 2 อัตรา
 10. พนักงานการเงิน  จำนวน 8 อัตรา
 11. พนักงานวางแผน  จำนวน 10 อัตรา
 12. บรรณารักษ์  จำนวน 2 อัตรา
 13. พนักงานสารสนเทศ  จำนวน 1 อัตรา
 14. พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์  จำนวน 2 อัตรา
 15. นักสถิติ  จำนวน 2 อัตรา
 16. พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว  จำนวน 1 อัตรา
 17. พนักงานส่งเสริมการลงทุน  จำนวน 5 อัตรา
 18. พนักงานการตลาด (ปฏิบัติงาน ณ ททท. ส่วนกลาง) จำนวน 11 อัตรา
 19. พนักงานการตลาด (ปฏิบัติงาน ณ ททท. สำนักงานสาขาในประเทศ) จำนวน 10 อัตรา
 20. พนักงานส่งเสริมการตลาด จำนวน 6 อัตรา
 21. นักเขียน  จำนวน 1 อัตรา
 22. นักออกแบบ จำนวน 2 อัตรา

 

ลูกจ้าง ททท.

 1. ลูกจ้าง ทำหน้าที่พนักงานบริหารทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา
 2. ลูกจ้าง ทำหน้าที่พนักงานพัสดุ  จำนวน 1 อัตรา
 3. ลูกจ้าง ทำหน้าที่นิติกร  จำนวน 1 อัตรา
 4. ลูกจ้าง ทำหนาที่บุคลากร  จำนวน 1 อัตรา
 5. ลูกจ้าง ทำหน้าที่พนักงานการเงิน  จำนวน 1 อัตรา
 6. ลูกจ้าง ทำหน้าที่พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
 7. ลูกจ้าง ทำหน้าที่พนักงานการตลาด (ปฏิบัติงาน ณ ททท. สำนักงานสาขา) จำนวน 6 อัตรา
 8. ลูกจ้าง ทำหน้าที่่พนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ททท.

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 101 อัตรา หรือจ้างเป็นลูกจ้าง ททท. จำนวน 13 อัตรา โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงาน ททท.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จะเปิดรับสมัครทางระบบ Online ตั้งแต่วันที่ 14 – 25 กรกฎาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย

 

เอกสารต้นฉบับ สมัครงาน ททท.