งานราชการ!!! สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างวันนี้

0
8040

ประกาศรับสมัครงาราชการวันนี้ โดย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน บรรจุครั้งแรก จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 31 อัตรา ในส่วนของผู้ที่ต้องการ สมัครงานราชการ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2566

สมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. .นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) จํานวน 22 อัตรา
  2. นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (คณิตศาสตร์และสถิติ) จํานวน 3 อัตรา
  3. วิศวกรปฏิบัติการ (โยธา) จํานวน 4 อัตรา
  4. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
  5. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการ

สำหรับผู้ที่ต้องการ สมัครงานราชการ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานราชการ