[งานราชการ] สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างวันนี้

0
10270

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 20 อัตรา โดยผู้ที่สนใจ สมัครงานราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 กันยายน 2565

สมัครงานราชการ 

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
  • เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
  • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
  • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะ สมัครงานราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอรืเน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 กันยายน 2565 โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานราชการ