[งานราชการ] สำนักงานสาธารณสุข จ.ร้อยเอ็ด รับสมัคร 6 อัตรา

0
4769

สมัครงาน สาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 6 อัตรา โดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนด ซึ่งผู้สนใจ สมัครงาน สาธารณสุข สามารถอ่านรายละเอียดได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศ และสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงานกรมการแพทย์

สมัครงาน สาธารณสุข

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน 1 อัตรา
  2. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
  4. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  5. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงาน สาธารณสุข

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

 

เอกสารต้นฉบับ สมัครงาน สาธารณสุข