[งานราชการ] สำนักงาน อย. เปิดรับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี – โท 26 อัตรา

0
3815

สมัครงาน อย.

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) และนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) จำนวน 26 อัตรา

สมาชิกท่านใด สนใจสมัครงาน อย. ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง

สมัครงาน สำนักงานอาหารและยา

 

สมัครงาน อย.

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)  จำนวน 17 อัตรา
  2. นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) จำนวน 9 อัตรา

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน อย.

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) และนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) จำนวน 26 อัตรา โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงาน อย.

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฏาคม – 4 สิงหาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย

เอกสารต้นฉบับ สมัครงาน อย.