งานราชการ อำนาจเจริญ เปิดสอบ พนักงานวางผังเมือง วุฒิ ป.โท 5-13 ก.ย.

0
70

สำนักโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวางผังเมือง วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานราาชการ ตามตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 5-13 กันยายน 2562

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานว่าง

  • พนักงานวางผังเมือง จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ปริญญาโท สาขาวิชาใด วิชาหนึ่ง ทางผังเมือง ทางการวางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง ทางการวางผังชุมชน ทางการวางแผนภาคและผังเมือง ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม หรือทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม

การรับสมัครงานราชการ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงานราชการ สามารถขอรับและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 4 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งแต่วันที่ 5-13 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการที่เปิดสอบ