[งานราชการ อุดรธานี] รับสมัครสอบครูผู้ช่วย 8 วิชาเอก 9 อัตรา

0
2732
เทศบาลนครอุดรธานี

งานราชการ อุดรธานี

เทศบาลนครอุดรธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 8 สาขาวิชา รวม 9 อัตรา

สมาชิกท่านใด สนใจสมัครงานราชการ อุดรธานี ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 22 กันยายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

 เทศบาลนครอุดรธานีงานราชการ อุดรธานี

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

ครูผู้ช่วย

  1. วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา
  2. วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
  3. วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
  4. วิชาเอกการประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  5. วิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
  6. วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
  7. วิชาเอกดนตรี จำนวน 1 อัตรา
  8. วิชาเอกอื่นๆ จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

  1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล ดังนี้ วิชาเอกภาษาไทย, วิชาเอกภาษาอังกฤษ, วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย, วิชาเอกการประถมศึกษา, วิชาเอกฟิสิกส์, วิชาเอกภาษาจีน, วิชาเอกดนตรี และวิชาเอกอื่นๆ
  2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

 

วันเวลา และสถานที่รับสมัครสอบครูผู้ช่วย

ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครอุดรธานี ให้ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา (ชั้น 7) สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 9 – 22 กันยายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน