[งานราชการ เชียงราย] เทศบาลนครเชียงราย เปิดสอบงานราชการ 6 อัตรา

0
6098

งานราชการ เชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  ประจำปี พ.ศ.2558 ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 6 อัตรา

สำหรับสมาชิกที่สนใจ สมัครงานราชการ เชียงราย ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 5 – 13 ตุลาคม 2558

สมัครงาน เทศบาลนครเชียงราย

งานราชการ เชียงราย

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  จำนวน 6 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.พ. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.พ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
  2. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนได้เป็นอย่างดี

 

การรับสมัครงานราชการ เชียงราย

ให้ผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครฯ ยื่นเอกสารและหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ สำนักการศึกษา (ชั้น 2) เทศบาลนครเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 5 – 13 ตุลาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน