[งานราชการ] โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างวันนี้

0
5405

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลวันนี้ โดย โรงพยาบาลตำรวจ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 15 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจ สมัครงานโรงพยาบาลตำรวจ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 กรกฎาคม 2565

สมัครงานโรงพยาบาล

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักกายภาพบำบัด จำนวน 2 อัตรา
  2. นักจิตวิทยาคลีนิก จำนวน 1 อัตรา
  3. ผู้ช่วยเภสัชกร จำนวน 2 อัตรา
  4. ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 3 อัตรา
  5. พนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา
  6. พนักงานหอผู้ป่วย จำนวน 1 อัตรา
  7. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา
  8. พนักงานเปล จำนวน 2 อัตรา
  9. พนักงานรักษาศพ จำนวน 2 อัตรา

วิธีสมัครงาน รพ.ตำรวจ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะ สมัครงานโรงพยาบาลตำรวจ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครใน www.policehospital.org พร้อมกรอก ข้อมูลลงในใบสมัครและนํามายื่นด้วยตนเอง ณ ชั้น 1 อาคารศรียานนท์ โรงพยาบาลตํารวจ ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ถึง วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (08.30 น. – 16.30 น.)

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานโรงพยาบาลตำรวจ