[งานราชการ] โรงรับจำนำ กทม. เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างวันนี้

0
4764

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 9 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะ สมัครงานราชการ สำนักงานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 ธันวาคม 2565

สมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
  2. นิติกร จำนวน 1 อัตรา
  3. พนักงานเทคนิคคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  4. พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

วิธีการสมัครงานราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะ สมัครงานราชการ โรงรับจำนำ กทม. ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานราชการ