[งานราชการ 2559] กองทัพอากาศ เปิดสอบงานวุฒิ ม.6 – ปริญญาตรี 523 อัตรา

0
15091

งานราชการ กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ มีประกาศรับสมัครงานราชการ ประจำปี 2559 โดยมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้างและพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร จำนวน 523 อัตรา

สำหรับสมาชิกที่สนใจ สมัครงานราชการ กองทัพอากาศ ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม – 3 มีนาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

งานราชการ กองทัพอากาศ

 

งานราชการ กองทัพอากาศ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร จำนวน 64 อัตรา

  2. บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร จำนวน 459 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

การสมัครสอบงานราชการ กองทัพอากาศ

ผู้ที่สนใจ สมัครงานราชการ กองทัพอากาศ ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม – 3 มีนาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

เอกสารต้นฉบับ งานราชการ กองทัพอากาศ