[งานราชการ 2563] กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสัสดี วุฒิม.6 จำนวน 100 อัตรา 1-30 ต.ค.

0
354

ประกาศรับสมัครงานราชการทหารบก ปีงบประมาณ 2563 กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็น นายทหารประทวนประจำการในสายงานสัสดีของกองทัพบก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเสมียนสัสดีอำเภอ เสมียนสัสดีจังหวัด เสมียนฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบกทั่วราชอาณาจักร และตำแหน่งอื่นๆ ตามอัตราที่กองทัพบกกำหนด จำนวน 100 อัตรา

ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ ทหารบก ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-30 ตุลาคม 2562

งานราชการ ทหารบก

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • สัสดีทหาร จำนวน 100 อัตรา

การสมัครงานราชการ ทหารบก

ผู้ที่ประสงค์จะสอบงานราชการ กรมยุทธศึกษาทหารบก ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-30 ตุลาคม 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมยุทธศึกษาทหารบก ดังปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการ ทหารบก