งานลูกจ้างชั่วคราวราชการ กรมธนารักษ์ รับสมัคร 17 ตำแหน่ง 56 อัตรา 11-29 พ.ย.

0
636

ประกาศรับสมัครงานราชการ กรมธนารักษ์จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) จำนวน 17 ตำแหน่ง รวม 56 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวราชการ ตามประกาศฯ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11-29 พฤศจิกายน 2562

งานลูกจ้างชั่วคราวราชการ

ตำแหน่งงานว่าง

 1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ จำนวน 3 อัตรา
 2. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 3. นิติกร จำนวน 1 อัตรา
 4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 อัตรา
 5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ภูมิสารสนเทศ) จำนวน 3 อัตรา
 6. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 7. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
 8. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 13 อัตรา
 9. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 10. นายช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา
 11. นายช่างโยธา จำนวน 4 อัตรา
 12. นายช่างสำรวจ จำนวน 5 อัตรา
 13. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
 14. พนักงนเหรียญกษาปณ์ จำนวน 2 อัตรา
 15. ผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
 16. พนักงานขับรถ จำนวน 6 อัตรา

วิธีสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวราชการ

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวราชการ กรมธนารักษ์ สมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11-29 พฤศจิกายน 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมธนารักษ์ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานลูกจ้างชั่วคราวราชการ