[ตำแหน่งงานน่าสนใจ] สนามบินสุวรรณภูมิ รับสมัครประชาสัมพันธ์ วุฒิปริญญาตรี

0
3138

งานสายการบิน

ตำแหน่งงานน่าสนใจวันนี้ เป็นตำแหน่งงานประชาสัมพันธ์ ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยบริษัท ISS Facility service เป็นผู้ประกาศรับสมัครบุคคล ชาย/หญิง เพื่อทำการคัดเลือกและปฏิบัติานในตำแหน่ง พนักงานให้ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ผู้ที่สนใจและต้องการสมัครงานประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ ส่งใบสมัครพร้อมประวัติไปที่ E-mail ตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะ

ตำแหน่งงานน่าสนใจ

งานสายการบิน

 • พนักงานให้ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ (OUTSOURCE()

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานประจำเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง พร้อมทั้งช่วยเหลือผู้มาใช้บริการ รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เวลาปฏิบัติงาน

 • เช้า 07.00 – 15.00 น.
 • บ่าย 15.00 – 23.00 น.
 • ดึก 23.00 – 07.00 น.
 • เปบี่ยนกะทุกๆ 2 อาทิตย์
 • ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน

คุณสมบัติของผู้สมัครงานสายการบิน

 • เพศหญิง หรือ ชาย อายุไม่เกิน 34 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีผลทดสอบ TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป อายุไม่เกิน 2 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีทักษะในการสื่อสาร มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม

สวัสดิการ

 • ค่าแรง 17,134 บาท (วันละ 659 บาท)
 • ค่าล่วงเวลา ค่ากะ
 • วันลาพักร้อน (ปฏิบัติงานครบ 1 ปี)
 • ประกันสังคม

ติดต่อสมัครงานสายการบิน

Please apply by email attach supporting document

E mail : [email protected]

Required document:

 • Full Resume
 • Recent Photograph
 • Copy of Transcript
 • Copy of TOEIC Certifacate