“สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม” เปิดรับสมัครบุคคลจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบตำแหน่งที่น่าสนใจ

0
4576

งาน สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลและแต่งตั้งตามความรู้ความสามารถที่เหมาะสมเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ จำนวน 1 อัตรา

สมาชิกท่านใดที่สนใจ ต้องการสมัครงาน สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม ตามประกาศดังกล่าว สามารถสมัครในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2561

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  1. ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ จำนวน 1 อัตรา
    อัตราเงินเดือน : 25,570 – 35,620 บาท

    คุณสมบัติ :
    • ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร สาขาการบัญชี สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิทยาการจัดการ สาขารัฐศาสตร์ สาขาบริหารงานบุคคล
    • มีประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

การสมัครงาน สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม

ผู้ประสงค์จะสมัครงาน สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม ตามประกาศดังกล่าว สามารถด้วยตนเองได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม ชั้น 6 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ >>> คลิก