[งานสาธารณสุข] โรงพยาบาลราชวิถี เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างได้ที่นี่

0
2217

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลวันนี้ โดย โรงพยาบาลราชวิถี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 109 อัตรา ในส่วนของผู้ที่ต้องการสมัครงานโรงพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 มกราคม 2566 และวันที่ 9 ถึง 10 มกราคม 2566

สมัครงานสาธารณสุข

ตำแหน่งงานโรงพยาบาลที่เปิดสอบ

 1. นักเทคนิคการแพทย์  จำนวน 2 อัตรา
 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 2 อัตรา
 3. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา
 4. เจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน 4 อัตรา
 5. เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  จำนวน 2 อัตรา
 6. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม  จำนวน 1 อัตรา
 7. ผู้ช่วยทันตแพทย์  จำนวน 1 อัตรา
 8. ผู้ช่วยพยาบาล  จำนวน 58 อัตรา
 9. พนักงานบัตรรายงานโรค  จำนวน 1 อัตรา
 10. พนักงานเภสัชกรรม  จำนวน 1 อัตรา
 11. พนักงานช่วยเหลือ  จำนวน 10 อัตรา
 12. พนักงานบริการ จำนวน 6 อัตรา
 13. พนักงานบริการ (ปฏิบัติงนรักษาความปลอดภัย)  จำนวน 3 อัตรา
 14. พนักงานประกอบอาหาร  จำนวน 6 อัตรา
 15. พนักงานประจำห้องยา  จำนวน 2 อัตรา
 16. พนักงานเปล   จำนวน 2 อัตรา

วิธีสมัครงานสาธารณสุข

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานสาธารณสุข โรงพยาบาลราชวิถี ตามประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลดังกล่าว ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ชั้น 2 ลานหน้าลิฟต์ ตึกสิรินธรโรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 6 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ได้ตั้งแต่วันที่ 4 ถึง 6 มกราคม 2566 และวันที่ 9 ถึง 10 มกราคม 2566 ในวันและเวลาราชการ **สมัครได้เพียงตำแหน่งเดียว และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร**

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานโรงพยาบาลราชวิถี