[งานสาธารณสุข] สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างวันนี้

0
1906

ประกาศรับสมัครงานด้านสาธารณสุขวันนี้ โดย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุขในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 22 อัตรา โดยผู้สนใจ สมัครงานสาธารณสุข สามารถสมัครงานด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 26 พฤษภาคม 2565

งานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. นักโภชนาการ จำนวน 3 อัตรา

 2. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

 3. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา

 4. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

 5. นักวิชาการสถิติ จำนวน 1 อัตรา

 6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

 7. นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

 8. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 4 อัตรา

 9. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

 10. พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน 3 อัตรา

 11. พนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

 12. พนักงานบริการ (คนงานหญิง) จำนวน 1 อัตรา

 

การรับสมัครงานราชการ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เลขที่ 268/1 ถนนพระราม 5 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2202 6800ต่อ 1518 ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ***โปรดแสดงภาพถ่ายผลตรวจ ATK ที่เป็น ลบภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนขอรับแบบฟอร์มใบสมัครกับเจ้าหน้าที่ ***

สมัครทางไปรษณีย์ โปรดส่งใบสมัคร (ตามเอกสารแนบท้าย) ระบุตำแหน่ง และกลุ่มงาน ที่ต้องการปฏิบัติงาน มุมบนขวามือในใบสมัครให้ชัดเจน โดยดูจากเอกสารหมายเลข 1 พร้อมหลักฐานการ สมัครมาทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ภารกิจด้านอำนวยการ สถาบันมะเร็ง แห่งชาติ โดยวงเล็บมุมซองด้านขวา “สมัครงาน” และถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมาย ของผู้สมัคร เป็นวันที่สมัครตำแหน่งนั้น กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก

 

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการ