[งานสาธารณสุข] สสจ.นครสวรรค์ รับสมัครงาน 14 ตำแหน่ง 75 อัตรา

0
3157

สมัครงาน สาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 14 ตำแหน่ง รวม 75 อัตรา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

สำหรับผู้ที่ให้ความสนใจ และต้องการสมัครงาน สาธารณสุข ตามประกาศดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 7 – 13 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงาน กระทรวงสาธารณสุข

 

สมัครงาน สาธารณสุข

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. เภสัชกร  จำนวน1 อัตรา
 2. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 3. นักกายภาพบำบัด  จำนวน 3 อัตรา
 4. นักรังสีการแพทย์  จำนวน 2 อัตรา
 5. พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน 19 อัตรา
 6. แพทย์แผนไทย  จำนวน 2 อัตรา
 7. นักวิชาการสาธารณสุข  จำนวน 14 อัตรา
 8. เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน  จำนวน 1 อัตรา
 9. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  จำนวน 6 อัตรา
 10. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 3 อัตรา
 11. เจ้าพนักงานสาธารณสุข  จำนวน 1 อัตรา
 12. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 1  อัตรา
 13. พนักงานพิมพ์ จำนวน 2 อัตรา
 14. พนักงานบริการ (ขับรถ) จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน สาธารณสุข

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 14 ตำแหน่ง รวม 75 อัตราโดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงาน สาธารณสุข

ให้ผู้ประสงค์จะรับสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 7 – 13 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ระดับปริญญาตรี 100 บาท และระดับต่ำกว่าปริญญาตรี 50 บาท

 

เอกสารต้นฉบับ สมัครงาน สาธารณสุข