[งานสาธารณสุข] โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างด่วน!!!

0
590

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลวันนี้ โดย โรงพยาบาลขอนแก่น มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุขประเภททั่วไป ตำแหน่งงานว่างครั้งแรก 12 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานโรงพยาบาล ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16-20 สิงหาคม 2564

สมัครงานโรงพยาบาล

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. เจ้าพนักงานพัสดุ  จำนวน 4 อัตรา
  2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 8 อัตรา

วิธีสมัครงานโรงพยาบาล

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานโรงพยาบาลขอนแก่น ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16-20 สิงหาคม 2564 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่โรงพยาบาลขอนแก่น ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานโรงพยาบาล