[งานสาธารณสุข] โรงพยาบาลราชวิถี เปิดสอบพนักงานสาธารณสุข เช็คตำแหน่งงานว่างได้ที่นี่

0
1380

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลวันนี้ โดย โรงพยาบาลราชวิถี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขประเภททั่วไป จำนวน 12 ตำแหน่ง รวม 47 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับม.3 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในส่วนของผู้ที่ต้องการสมัครงานโรงพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7-11 มีนาคม 2565

สมัครงานสาธารณสุข

ตำแหน่งงานว่าง

 1. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
 3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
 4. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
 5. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 7 อัตรา
 6. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา
 7. เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา
 8. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 8 อัตรา
 9. พนักงานบริการ จำนวน 12 อัตรา
 10. พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา
 11. พนักงานประจำห้องยา จำนวน 3 อัตรา
 12. พนักงานเปล จำนวน 5 อัตรา

การรับสมัคร

วิธีสมัครงานสาธารณสุข

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานสาธารณสุข โรงพยาบาลราชวิถี ตามประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลดังกล่าว ให้ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ชั้น 11 (ฝั่งลิฟต์เก่า) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ได้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2565 ถึง 11 มีนาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.) **สมัครได้เพียงตำแหน่งเดียว และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร**

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานสาธารณสุข