[งานสาธารณสุข] โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ.อุบลฯ รับสมัครพนักงาน 6 อัตรา

0
380

ประกาศรับสมัครงานสาธารณสุขวันนี้ โดย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุขประเภททั่วไป จำนวน 6 อัตรา ในส่วนของผู้ที่ต้องการ สมัครงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2564

สมัครงานสาธารณสุข

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 2 อัตรา
  2. เจ้าพนักงานพัสดุ  จำนวน 1 อัตรา
  3. ผู้ช่วยพยาบาล  จำนวน 3 อัตรา

วิธีสมัครงานสาธารณสุข

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะ สมัครงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2564 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบัล>>>สมัครงานสาธารณสุข