[งานสาธารณสุข] โรงพยาบาลพระพุทธชินราช รับสมัครงาน วุฒิ ม.ต้น 46 อัตรา

0
2883

สมัครงานโรงพยาบาล

โรงพยาบาลพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานรกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 46 อัตรา สมาชิกท่านใดสนใจสมัครงาน โรงพยาบาลพระพุทธชินราช ตามประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลดังกล่าวนี้ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 23 – 31 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงานโรงพยาบาลพระพุทธชินราช

 

สมัครงานโรงพยาบาล

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน 41 อัตรา

  2. พนักงานประจำตึก  จำนวน 5 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

  1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.6)
  2. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ หรือหากปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

คุณสมัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง พนักงานประจำตึก

  1. ไม่จำกัดวุฒิ
  2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือหากปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

การรับสมัครงานโรงพยาบาล

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงาน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 23 – 31 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

 

เอกสารต้นฉบับ สมัครงาน โรงพยาบาลพระพุทธชินราช