29.4 C
Bangkok
15/08/2022
Home งานโรงพยาบาล

งานโรงพยาบาล

งานโรงพยาบาล สมัครงานโรงพยาบาล งานสาธารณสุข สมัครงานสารธารณสุข หางานโรงพยาบาล หางานสาธารณสุข สาธารณสุขจังหวัด ตำแหน่งว่างงานโรงพยาบาล เปิดรับสมัครงานโรงพยาบาล สมัครพนักงานโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

[งานราชการ]กรุงเทพมหานคร เปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างวันนี้

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพสามัญ จำนวน 67 อัตรา ในส่วนของผู้สนใจสมัครงาน กรุงเทพมหานคร ตามประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2565 สมัครงาน กรุงเทพมหานคร ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ได้แก่ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 15...

[งานราชการ] กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงาน

งานราชการที่เปิดสอบวันนี้ โดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 7 ตำแหน่ง อัตราว่างครั้งแรก 12 อัตรา ในส่วนของผู้ที่ต้องการสมัครงานราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 เมษายน 2565 งานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ วิศวกร(ด้านสิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 อัตรา วิศวกร(ชีวการแพทย์) จำนวน...

[งานสาธารณสุข] โรงพยาบาลราชวิถี เปิดสอบพนักงานสาธารณสุข เช็คตำแหน่งงานว่างได้ที่นี่

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลวันนี้ โดย โรงพยาบาลราชวิถี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขประเภททั่วไป จำนวน 12 ตำแหน่ง รวม 47 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับม.3 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในส่วนของผู้ที่ต้องการสมัครงานโรงพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7-11 มีนาคม 2565 สมัครงานสาธารณสุข ตำแหน่งงานว่าง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน...

[งานโรงพยาบาล] สำนักงานสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างวันนี้

ประกาศรับสมัครงานสาธารณสุขวันนี้ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งหมด 87 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจ สมัครงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2565 สมัครงานสาธารณสุข ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งแพทย์ จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 100,350 บาท คุณสมบัติเฉพาะแหน่ง...

[งานโรงพยาบาล] สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติฯ รับสมัครพนักงานสาธารณสุข ทุกระดับวุฒิการศึกษา

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลวันนี้ โดย สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุข ประเภทพนักงานสาธารณสุขประเภททั่วไป จำนวน 19 ตำแหน่ง ทุกระดับวุฒิการศึกษา ในส่วนของผู้ที่ต้องการสมัครงานโรงพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2565 สมัครงานโรงพยาบาล ตำแหน่งงานโรงพยาบาลที่เปิดรับ นักกายอุปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา ...

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครพนักงานสาธารณสุข ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างวันนี้

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลวันนี้ โดย โรงพยาบาลสงขลา ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขประเภททั่วไป จำนวน 45 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจ สมัครงานโรงพยาบาลสงขลา ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2565 สมัครงานโรงพยาบาลสงขลา ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ พนักงานเภสัชกรรม (หน่วยที่ 1) จำนวน 1 อัตรา พนักงานประจำห้องยา...

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครพนักงาน ทุกระดับวุฒิการศึกษา ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างวันนี้

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลวันนี้ โดย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานประจำ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 13 ตำแหน่ง รวม 38 อัตรา ทุกระดับวุฒิการศึกษา ในส่วนของผู้ที่ต้องการ สมัครงานโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ให้สมัครงานทางอินเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 12-21 มกราคม 2565 สมัครงานโรงพยาบาล ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ พนักงานเวชสถิติ ประจำงานเวชสารสนเทศ จำนวน 3 อัตรา ...

[งานสาธารณสุข] สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ เปิดรับสมัครพนักงาน ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 18 อัตรา

ประกาศรับสมัครงานสาธารณสุขวันนี้ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขประเภททั่วไป ทุกระดับวุฒิการศึกษา จำนวน 18 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจ สมัครงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ให้สมัครงานทาง E-mail ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564 สมัครงานสาธารณสุข ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 1...

[งานสาธารณสุข] โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ.อุบลฯ รับสมัครพนักงาน 6 อัตรา

ประกาศรับสมัครงานสาธารณสุขวันนี้ โดย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุขประเภททั่วไป จำนวน 6 อัตรา ในส่วนของผู้ที่ต้องการ สมัครงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2564 สมัครงานสาธารณสุข ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 2 อัตรา เจ้าพนักงานพัสดุ  จำนวน 1...

โรงพยาบาลนครพนม เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทุกระดับวุฒิการศึกษา 35 อัตรา

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลวันนี้ โดย โรงพยาบาลนครพนม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ทุกระดับวุฒิการศึกษา จำนวน 35 อัตรา ในส่วนของผู้ที่ต้องการสมัครงานโรงพยาบาลนครพนม ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 13-21 กันยายน 2564 สมัครงานโรงพยาบาล ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ นายแพทย์  จำนวน 1 อัตรา พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน 11 อัตรา นักเทคนิคการแพทย์  จำนวน...