หางาน สมัครงาน!!! “โรงพยาบาลพญาไท” เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งต่าง ๆ ที่น่าสนใจ

0
46822

สมัครงานโรงพยาบาลพญาไท

โรงพยาบาลพญาไท โรงพยาบาลรองรับผู้ป่วย ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก พร้อมเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เฉลี่ยเป็นผู้ป่วย 40,000 รายต่อเดือน ด้วยความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียง และการบริการที่เป็นเลิศ ภายใต้ปรัชญาการบริหาร ด้วยการเน้นหนักความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ คือ ศัลยกรรมระบบประสาท, เลเซอร์ผ่าตัดกระดูกสันหลัง, ส่องกล้องรักษา และโรคที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง

สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน โรงพยาบาลพญาไท สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

สมัครงาน โรงพยาบาลพญาไท

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

 1. ตำแหน่งพยาบาลชำนาญการ (งานผู้ตรววจการ) จำนวน 3 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
  • มีใจรักในการบริการขยันและอดทน
  • มีทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆ
  • มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
  • มีประสบการณ์ในด้านงานพยาบาลวิชาชีพอย่างน้อย 3 – 5 ปี
 2. ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 3 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หลักสูตร ผุ้ช่วยทันตแพทย์
  • กรณีมี ประสบการณ์ รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ค่าตอบแทน ตามค่าประสบการณ์ตามอายุงาน
  • สวัสดิการ รายได้ดี โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนทุกปี ฝึกอบรม พัฒนาความรู้
 3. ตำแหน่งพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ EMT-B จำนวน 3 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • พศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป ผ่านการอบรมหลักสูตร “เวชกรฉุกเฉินระดับต้น 110 ชั่วโมง” (Emergency Medical Technician Basic Curriculum : EMT-B)
  • มีทักษะการขับรถที่ดี ปลอดภัยและปฏิบัติถูกต้องตามกฎจราจร มีประสบการณ์หน่วยงานแพทย์กู้ชีพจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใบอนุญาตใบอนุญาตขับขี่ หรือประเภทที่ 2
  • มีบุคลิกภาพที่ดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี รักในงานบริการ
  • มีความซื่อสัตย์ ขยันและอดทน
  • สามารถทำงานล่วงเวลาและเป็นกะได้มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
  • สามารถปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี
 4. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 5 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป ผ่านการอบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยพยาบาล 1ปี”
  • มีบุคลิกภาพที่ดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี รักในงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีความซื่อสัตย์ ขยันและอดทน
  • สามารถทำงานล่วงเวลาและเป็นกะได้มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
  • สามารถปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี
 5. ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 5 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • จบปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ยินดีรับสมัครนักศึกษาจบใหม่ทุกสถาบัน
  • บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี รักในงานบริการมีความซื่อสัตย์
  • ขยันและอดทน สามารถทำงานล่วงเวลาและเป็นกะได้ มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
  • สามารถปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี
 6. ตำแหน่งนักรังสีเทคนิค จำนวน 3 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • จบปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
  • มีใบประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค
  • ยินดีรับสมัครนักศึกษาจบใหม่ทุกสถาบัน
  • บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี รักในงานบริการมีความซื่อสัตย์
  • ขยันและอดทน สามารถทำงานล่วงเวลาและเป็นกะได้
  • มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
  • สามารถปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี

ลิงค์สมัครงานท้ายประกาศ >>> โรงพยาบาลพญาไท