[งานโรงพยาบาล] สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติฯ รับสมัครพนักงานสาธารณสุข ทุกระดับวุฒิการศึกษา

0
1656

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลวันนี้ โดย สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุข ประเภทพนักงานสาธารณสุขประเภททั่วไป จำนวน 19 ตำแหน่ง ทุกระดับวุฒิการศึกษา ในส่วนของผู้ที่ต้องการสมัครงานโรงพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2565

สมัครงานโรงพยาบาล

ตำแหน่งงานโรงพยาบาลที่เปิดรับ

  1. นักกายอุปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา
  2. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  3. ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
  4. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 2 อัตรา
  5. พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา
  6. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 6 อัตรา
  7. พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 2 อัตรา
  8. พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 4 อัตรา

วิธีสมัครงานโรงพยาบาล

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานโรงพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี ตามประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลดังกล่าว ให้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานโรงพยาบาล