[งานโรงพยาบาล] สสธ.อุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่นี่

0
210

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลวันนี้ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 14 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16-20 สิงหาคม 2564

สมัครงานโรงพยาบาล

ตำแหน่งงานโรงพยาบาลที่เปิดสอบ

  • พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  จำนวน 14 อัตรา

วิธีสมัครงานโรงพยาบาล

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอุตรดิตถ์ ตามประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16-20 สิงหาคม 2564 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงานสาธารณสุขอุตรดิตถ์ ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานโรงพยาบาล