[งานโรงพยาบาล] สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับสมัครงานทุกวุฒิการศึกษา 27 อัตรา

0
400

ประกาศรับสมัครงานสาธารณสุขวันนี้ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 27 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลต่างๆ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ในส่วนของผู้ที่ต้องการสมัครงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงราย ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-10 กันยายน 2564

สมัครงานสาธารณสุข

ตำแหน่งงานสาธารณสุขที่เปิดรับ

 1. เจ้าพนักงานสาธารณสุข (โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง)  จำนวน 1 อัตรา
 2. นักโภชนาการ (โรงพยาบาลพาน)  จำนวน 1 อัตรา
 3. นักพัสดุ (โรงพยาบาลพาน)  จำนวน 1 อัตรา
 4. พนักงานบริการ (โรงพยาบาลป่าแดด)  จำนวน 1 อัตรา
 5. พยาบาลวิชาชีพ (โรงพยาบาลแม่จัน) จำนวน 3 อัตรา
 6. พนักงานขับรถยนต์ (โรงพยาบาลเชียงแสน)  จำนวน 1 อัตรา
 7. พนักงานประจำห้องยา (โรงพยาบาลเชียงแสน)  จำนวน 1 อัตรา
 8. นักกายภาพบำบัด (โรงพยาบาลเชียงแสน)  จำนวน 1 อัตรา
 9. พนักงานวิชาชีพ (โรงพยาบาลเชียงแสน)  จำนวน 2 อัตรา
 10. นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (โรงพยาบาลดอยหลวง)  จำนวน 1 อัตรา
 11. นักจิตวิทยา (โรงพยาบาลแม่ลาว)  จำนวน 1 อัตรา
 12. พยาบาลวิชาชีพ (โรงพยาบาลแม่สรวย) จำนวน 1 อัตรา
 13. แพทย์แผนไทย (โรงพยาบาลเสริมสุขภาพตำบลตำบลแม่ก๊อ)  จำนวน 1 อัตรา
 14. เจ้าพนักงานธุรการ (โรงพยาบาลเสริมสุขภาพตำบลแม่จันจว้าใต้)  จำนวน 1 อัตรา
 15. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (โรงพยาบาลเสริมสุขภาพตำบลสันทราย)  จำนวน 1 อัตรา
 16. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (โรงพยาบาลเสริมสุขภาพตำบลเม็งราย)  จำนวน 1 อัตรา
 17. พยาบาลวิชาชีพ (โรงพยาบาลเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยก้าง)  จำนวน 1 อัตรา
 18. นักวิชาการสาธารณสุข (โรงพยาบาลเสริมสุขภาพตำบลหนองป่าก่อ)  จำนวน 1 อัตรา
 19. เจ้าพนักงานธุรการ (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยหลวง) จำนวน 1 อัตรา
 20. นักวิชาการเงินและบัญชี (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงเชียงรุ้ง)  จำนวน 1 อัตรา
 21. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (โรงพยาบาลเสริมสุขภาพตำบลตำบลป่าอ้อดอนชัย)  จำนวน 1 อัตรา
 22. นักวิชาการสาธารณสุข (โรงพยาบาลเสริมสุขภาพตำบลตำบลเวียง)  จำนวน 1 อัตรา
 23. นักวิชาการสาธารณสุข (โรงพยาบาลเสริมสุขภาพตำบลยางฮอม)  จำนวน 1 อัตรา
 24. นักวิชาการสาธารณสุข (โรงพยาบาลเสริมสุขภาพตำบลสันกลาง)  จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานสาธารณสุข

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ตามประกาศรับสมัครงานสาธารณสุขดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานที่จะจ้างเป็พนนักงานสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1-10 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานสาธารณสุข