จังหวัดนครนายก รับสมัคร เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา วุฒิ ปวช./ปวท. 1 อัตรา 30 ต.ค.- 5 พ.ย.

0
159

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา วุฒิ ปวช./ปวท. จำนวน 1 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจงานราชการ นครนายก ตามประกาศรับสมัครงานราชการ ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2562

งานราชการ นครนายก

ตำแหน่งงานว่าง

  • เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการ นครนายก

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงานราชการ นครนายก ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการ นครนายก