ญี่ปุ่น มอบทุนการศึกษา ต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี -โท 150 ทุน

0
1059
ประเทศญี่ปุ่น

ทุนการศึกษา ญี่ปุ่น

Nitori International Scholarship Foundation ซึ่งเป็นมูลนิธิทุนการศึกษานานาชาติของประเทศญี่ปุ่น มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนต่างชาติ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่มีอายุไม่เกิน 26 ปี และระดับสูงกว่าปริญญาตรี อายุไม่เกิน 28 ปี โดยเป็นทุนการศึกษามูลค่าเดือนละ ¥ 110,000 หรือผู้ได้คะแนนในระดับต้นๆ อาจะได้ถึง ¥ 150,000

ทุนการศึกษา โดยมูลนิธิทุนระหว่างประเทศไนโตริ มีชื่อว่า NISF Scholarships for Foreign Students at Japanese Universities in Japan, 2016 มีวัตถุประสงค์มอบให้กับผู้สมัครต่างชาติในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดยจะได้ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น ไม่จำกัดสาขา

 ประเทศญี่ปุ่นทุนการศึกษา ญี่ปุ่น

จำนวนทุนการศึกษา

150 ทุน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. ไม่มีสัญชาติญี่ปุ่น แต่มีที่พักในประเทศญี่ปุ่น
  2. ลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษาของญี่ปุ่นแล้ว โดยหากเป็นระดับปริญญาตรี นับจากวันที่ 1 เมษายน ปี 2016 ลงทะเบียนเรียนในระดับปี 3 หรือ ปี 4
  3. ระดับปริญญาโท กำหนดว่า ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2016 เป็นผู้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตร 1-2 ปี หรือปริญญาเอก
  4. มีผลการศึกษาเยี่ยมยอด และมีสุขภาพสมบูรณ์
  5. ไม่ถือสิทธิทุน 2 รายการในเวลาเดียวกัน

 

วิธีการสมัครรับทุนการศึกษา

ผู้ที่สนใจ ต้องการสมัครขอรับทุนการศึกษา ญี่ปุ่น ให้สมัครในระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2015 โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่
https://job.axol.jp/15/c/nitori-shougakuzaida/entry/agreement

ดูรายละเอียดหรือสมัครรับทุน