[ด่วนที่สุด] ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง 22 ตำแหน่ง

0
9267

ตำแหน่งงานว่าง ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย เป็นสถาบันการเงินที่มุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศ มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า และดำเนินกิจการภายใต้หลักบรรษัทภิบาล

ปัจจุบัน เรากำลังมองหาบุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่ออเธอะไรสเทลเลอร์ปฏิบัติงานที่สาขาของธนาคาร หากท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถ และสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพลังขับเคลื่อนขององค์กร ธนาคารยินดีอย่างยิ่งที่จะพิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกท่านเพื่อร่วมเติบโตและก้าวไปพร้อมๆ กัน

สำหรับสมาชิกท่านใดที่สนใจตำแหน่งงานว่าง ธนาคารกรุงไทย และต้องการสมัครงาน ให้เตรียมเอกสารสมัครงานออนไลน์ให้พร้อม และคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง โดยสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียว

สมัครงานธนาคารกรุงไทย

 

สมัครงานธนาคารกรุงไทย

ตำแหน่งงานว่าง

 1. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่พัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ธุรกิจ งานพัฒนาระบบ Supply Chain
 2. เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านตลาด
 3. เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์แบบจำลองและบริหารพอร์ตสินเชื่อ
 4. รองผู้อำนวยการฝ่าย / หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ Product Specialist ฝ่ายบริการธุรกิจคัสโตเดียนและตัวแทนเอสโคร์ว
 5. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ Product Quality Control ฝ่ายบริการธุรกิจคัสโตเดียนและตัวแทนเอสโคร์ว
 6. เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ Product Process ฝ่ายบริการธุรกิจคัสโตเดียนและตัวแทนเอสโคร์ว
 7. เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิเคราะห์แบบจำลองและบริหารพอร์ตสินเชื่อ (งานบริหารพอร์ตสินเชื่อ และ Basel)
 8. รองผู้อำนวยการฝ่าย / หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ ทีมกลยุทธ์และบริหารจัดการพอร์ต
 9. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ ฝ่ายกลยุทธ์สาขาต่างประเทศ (งานสินเชื่อและการลงทุนสาขาต่างประเทศ)
 10. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริการจัดการทางการเงิน
 11. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริการและรักษาความปลอดภัย
 12. เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ สินเชื่อธุรกิจ SME (AO-L) สำนักงานธุรกิจภูเก็ต
 13. หัวหน้าส่วน/ เจ้าหน้าที่อาวุโส/ เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริหารการขายสินเชื่อที่อยู่อาศัยนครหลวง และTOP Developers (งาน Mortgage De…
 14. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ ฝ่ายกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ
 15. ด้านยุทธศาสตร์ธนาคาร (Corporate Strategy)
 16. รับสมัครงานสำหรับผู้พิการ
 17. ลูกจ้างทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ (Telesales)
 18. ด้านธุรกิจสัมพันธ์ (Relationship Manager – Corporate Banking)
 19. ด้านวิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Manager / Account Officer – Corporate Banking)
 20. หัวหน้าส่วน/เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่ บริหารการขายลูกค้าองค์กร
 21. เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่
 22. ด้านวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจขนาดใหญ่ (Strategic Planning – Wholesale Banking)

 

เอกสารต้นฉบับ สมัครงานธนาคารกรุงไทย