ด่วนที่สุด!!! สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา รับสมัคร ครูผู้ช่วย 35 กลุ่มวิชา 375 อัตรา

0
2771

สมัครสอบครูผู้ช่วย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำหรับสมาชิกท่านใดที่สนใจ ต้องการสมัครสอบครูผู้ช่วย ตามประกาศรับสมัครงาน การศึกษาในครั้งนี้ ให้อ่านเงื่อนไขในการสมัครสอบให้ครบถ้วน และสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 10 – 17 สิงหาคม 2558 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครงาน สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา

สมัครสอบครูผู้ช่วย

ตำแหน่งงานว่าง

  • ครูผู้ช่วย และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 375 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ ipa.vec.go.th หรือเว็บไซต์ www.vec.go.th พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร นำไปยื่นที่หน่วยรับสมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยรับสมัครประจำจังหวัดทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 10 – 17 สิงหาคม 2558 เวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันที่ 12 สิงหาคม 2558 งดรับสมัคร

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>สมัครสอบครูผู้ช่วย