ด่วน!!! ธนาคารออมสิน รับสมัคร รองผอ.ฝ่าย ผู้ชำนาญการ พนักงาน 4-7 ถึงวันที่ 11 ก.ย.

0
532

ธนาคารออมสิน มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่าย ผู้ชำนาญการ และพนักงานระดับ 4-7 สังกัดฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Digital Banking สำหรับผู้ที่สนใจแจ้งความประสงค์สมัครทำการคัดเลือก ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 กันยายน 2562

สมัครงาน ออมสิน

ตำแหน่งงานธนาคารที่เปิดรับ

  1. รองผู้อำนวยการฝ่าย
  2. ผู้ชำนาญการ
  3. พนักงานระดับ 4-7

การแจ้งความประสงค์เพื่อสมัครงาน ออมสิน

ให้ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งงานที่เปิดรับ ยื่นแบบแจ้งความประสงค์พร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง หรือมอบให้ผู้อื่นเป็นตัวแทน ได้ที่ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 กันยายน 2562

เอกสาต้นฉบับ>>>สมัครงาน ออมสิน