ด่วน!!! รับสมัครพนักงานประจำสนามบินสุวรรณภูมิ 8 อัตรา (งานภาคพื้น)

0
10704
สนามบินสุวรรณภูมิ

สมัครงาน สนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัท โกลเบกซ์ไทย จำกัด ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการภาคพื้น โดยทำหน้าที่ตรวจรับบัตรโดยสาร (CHECK-IN) และดูแลผู้โดยสารขาเข้า – ขาออก ให้บริการโดยทำหน้าที่ต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสาร เที่ยวบินภายในประเทศให้กับสายการบิน ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด

ในครั้งนี้ บริษัท โกลเบกซ์ไทย จำกัด  กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน โดยปฏิบัติงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้ใดสนใจ ติดต่อสมัครงานสายการบินได้ตามที่อยู่ด้านล่างนะคะ

สนามบินสุวรรณภูมิสมัครงาน สนามบินสุวรรณภูมิ

ตำแหน่งงานว่าง

 1. CUSTOMER SERVICE AGENT ประจำท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จำนวน 8 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. สัญชาติไทย
 2. เพศชาย ผ่านหรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร ความสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร
 3. เพศหญิง ความสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร
 4. การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 5. สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้
 6. มีทักษะในการสื่อสาร มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และมีคะแนน TOEIC อย่างต่ำ 350 คะแนน และมีผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2ปี นับถึงวันที่มายื่นใบสมัคร
 8. อายุไม่เกิน 30ปี

 

สวัสดิการ

 1. เงินเดือนเริ่มต้น 15,000.- บาท (ปรับเป็น 16,500.-บาท หลังผ่านการประเมินผลงาน)
 2. หากมีคะแนน TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป อายุงานครบ 1 ปี ปรับเป็น 18,000.- บาท
 3. เบี้ยขยันเดือนล่ะ 500 บาท (หากได้เบี้ยขยันต่อเนื่อง 3 เดือน เดือนที่ 3 ปรับ 1,000 บาท)
 4. ที่พัก หรือ ค่าเดินทาง 3,000 บาท
 5. ค่าล่วงเวลา
 6. ปรับฐานเงินเดือนประจำปี
 7. โบนัส (สำหรับพนักงานที่อายุงานมากกว่า 2 ปีขึ้นไป)
 8. เครื่องแบบ
 9. วันลาพักร้อน
 10. ประกันสังคม

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครงาน สนามบินสุวรรณภูมิ

 1. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 6 ใบ
 2. ผลการสอบ TOEIC ตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด
 3. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 2 ชุด
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 4 ชุด
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 4 ชุด
 6. สำเนาเอกสารทางทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43) จำนวน 2 ชุด
 7. ใบรับรองแพทย์

 

การสมัครงาน สนามบินสุวรรณภูมิ

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน สนามบินสุวรรณภูมิ สามารถส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายและผลคะแนน TOEIC ได้ พร้อมระบุความประสงค์ทำงานสนามบินสุวรรณภูมิ ที่ [email protected] หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 092-6466933 / 02-9610777