ตำแหน่งงานน่าสนใจ สมัครงานบุญรอด และบริษัทในเครือ 55 ตำแหน่ง 83 อัตรา

0
14762

สวัสดิการและผลประโยชน์
การดูแลเอาใจใส่ความเป็นอยู่ของพนักงานเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พนักงานของเรามีรักให้กับองค์กร

เราดูแลใส่ใจพนักงานเหมือนคนในครอบครัว เรามีสวัสดิการที่ดูแลพนักงานและคนในครอบครัวพนักงานเพื่อให้พนักงานมีความอุ่นใจและความสุขในการทำงาน

 1. เวลาทำงานวันละ 7 ชั่วโมงเราเห็นความสมดุลของเวลาทำงาน และเวลาส่วนตัวของพนักงานจึงกำหนดให้พนักงานปฏิบัติงานเพียง วันละ 7 ชั่วโมง
 2. Provident Fund (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) เพื่อให้พนักงานได้มีเงินสะสมเมื่อออกจากงานหรือเมื่อเกษียณอายุงาน โดยบริษัทสมทบเงินให้กับพนักงาน 5% นับตั้งแต่วันแรกที่ผ่านทดลองงาน และสูงสุดเป็น 10% ตามอายุงานที่อยู่กับบริษัทฯ
 3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน) พนักงานสามารถสะสมวันหยุดได้ 1 เท่าของจำนวนวันหยุดที่พนักงานได้รับ
 4. การตรวจสุขภาพประจำปี
 5. เงินเบิกล่วงหน้ากรณีฉุกเฉิน (IOU)
 6. ทุนการศึกษาบุตร
 7. ทุนการศึกษาปริญญาโท
 8. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
 9. เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 10. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว
 11. ชุดยูนิฟอร์ม
 12. New Year Gift
 13. งานวันครอบครัวสิงห์

สนใจสมัครงานบุญรอด คลิกเอกสารแนบท้ายประกาศเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งน่าสนใจ และสามารถสมัครงานออนไลน์ได้ทันที

สมัครงานบุญรอด

ตำแหน่งงานว่าง

 1. ผู้บริหารงานเครือข่ายสิงห์อาสา 1 อัตรา
 2. ผู้บริหารงานเครือข่ายสิงห์อาสา นานาชาติ 1 อัตรา
 3. ผู้จัดการแผนกกิจกรรมเครือข่ายสังคม 2 อัตรา
 4. Project Excellence 2 อัตรา
 5. เจ้าหน้าที่บริหารประสิทธิภาพการขาย (HRD) 1 อัตรา
 6. ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจอาหารขบเคี้ยว 1 อัตรา
 7. พนักงานขายเงินสดสาขาชัยนาท (Cash Van Sales) 1 อัตรา
 8. พนักงานขายเงินสดสาขาอุดรธานี (Cash Van Sales) 1 อัตรา
 9. พนักงานขายเงินสดสาขาลำปาง (Cash Van Sales) 1 อัตรา
 10. เจ้าหน้าที่บุคคล 1 อัตรา
 11. นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
 12. Singha Management Trainee 12 อัตรา
 13. นักบัญชีบริหาร Conso 2 อัตรา
 14. นักบัญชีบริหาร-ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชีบริหาร 3 อัตรา
 15. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
 16. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
 17. Finance & Account Manager 1 อัตรา
 18. ผู้จัดการส่วนสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
 19. HR Coordinator 1 อัตรา
 20. Software Developer 3 อัตรา
 21. Business Application support (SAP FI,CO) 1 อัตรา
 22. พนักงานขายเงินสดสาขา มหาสารคาม (Cash Van Sales) 1 อัตรา
 23. พนักงานขายเงินสดสาขากรุงเทพ (Cash Van Sales) 1 อัตรา
 24. Admin 1 อัตรา
 25. นักบัญชี 1 อัตรา
 26. เจ้าหน้าที่ธุรการ(ประชาสัมพันธ์) 1 อัตรา
 27. ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน 1 อัตรา
 28. Procurement Manager 1 อัตรา
 29. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีการก่อสร้าง 1 อัตรา
 30. วิศวกรโยธา 2 อัตรา
 31. วิศวกรระบบควบคุม 1 อัตรา
 32. พนักงานระบบคุณภาพ 1 อัตรา
 33. เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ (ประจำจ.นครปฐม) 1 อัตรา
 34. Key Account Manager – Modern Trade 1 อัตรา
 35. ผู้จัดการแผนกเทรดมาร์เก็ตติ้ง (ช่องทาง MT) 1 อัตรา
 36. ช่าง (คอมพิวเตอร์สำนักงาน) 1 อัตรา
 37. เจ้าหน้าที่บริหาร (Promoter,ช่องทาง On premise) 5 อัตรา
 38. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
 39. Key_Account_Executive/Supervisor (Local MT) 1 อัตรา
 40. วิศวกรระบบควบคุม 1 อัตรา
 41. ผู้จัดการแผนก 3PL Management 1 อัตรา
 42. Technology Specialist 1 อัตรา
 43. Demand & Supply – Planner 1 อัตรา
 44. พนักงานขาย (ข้าวพันดี) 2 อัตรา
 45. เจ้าหน้าที่การตลาดเบียร์สด 1 อัตรา
 46. พนักงานขายเงินสดสาขาลพบุรี (Cash Van Sales) 1 อัตรา
 47. หัวหน้าหน่วยกิจกรรมการตลาดพิเศษ Alcohol 1 อัตรา
 48. Personal Assistant 1 อัตรา
 49. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(บรรจุภัณฑ์) 1 อัตรา
 50. เจ้าหน้าที่เทรดมาร์เก็ตติ้ง (ช่องทาง TT) 2 อัตรา
 51. ผู้จัดการแผนกเทรดมาร์เก็ตติ้ง (ช่องทาง TT ) 1 อัตรา
 52. Programmer – เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบขาย 1 อัตรา
 53. Assistant Brand Manager (Asahi Beer,Jinro) 2 อัตรา
 54. เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด(นักท่องเที่ยว) 3 อัตรา
 55. Graphics Designer 1 อัตรา

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานบุญรอด