[ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจ 2563] กสท.รับสมัครงาน วุฒิปวส./ป.ตรี/ป.โท 18 อัตรา 21 ต.ค. – 5 พ.ย.

0
2103

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในคุณวุฒิปริญญาโท ปริญญาตรี และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 18 อัตรา

ในส่วนของผู้ที่สนใจตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2562

สมัครงาน กสท.

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจ

  • วุฒิปริญญาโท จำนวน 4 อัตรา
  • วุฒิปริญญาตรี จำนวน 12 อัตรา
  • วุฒิปวส. จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัครงาน กสท.

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด เปิดรับสมัครงานด้วยระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็บไซต์ของ กสท ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจ