ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ 5 ตำแหน่ง 13 อัตรา

0
1487

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ และนายช่างเทคนิคปฏิบัติการ

สมาชิกท่านใด สนใจสมัครงานราชการ ให้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบได้ลิงก์แนบท้ายประกาศ และสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 สิงหาคม 2558

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

สมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง
  2. นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  3. นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
  4. วิศวกรปฏิบัติการ (ไฟฟ้า) จำนวน 2 อัตรา
  5. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง อาคาร 7 ชั้น 9 ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2222 5096

 

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 9 กันยายน 2558 ทางเว็บไซต์ http://www.dede.go.th หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”

คลิกเพื่ออ่าน>>>>ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ