ตำแหน่งงานว่างกสิกรไทย เปิดรับ Treasury and Capital Markets Risk Monitoring and Control Specialist สมัครออนไลน์ด่วน!!!

0
908

ธนาคารกสิกรไทย ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีแห่งความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ประจำปี 2562 ทั้งในระดับโลก DJSI World และ กลุ่มตลาดเกิดใหม่ DJSI Emerging Markets เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ถือเป็นธนาคารไทยแห่งแรกในประเทศและภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนระดับโลก ธนาคารได้รับรางวัลดีเด่นด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล ได้แก่ Human Resource Management Excellence Award, Leadership Excellence Award, Product / Service Excellence Award, and Sustainable Development Excellence Award จาก Thailand Corporate Excellence Awards ปี 2018 และ 2019 อีกทั้งยังได้รับรางวัลสุดยอดขององค์กรที่น่าร่วมงานที่สุดในเอเชีย ปี 2562 จาก HR ASIA ธนาคารกสิกรไทยขอเสนอโอกาสแห่งความก้าวหน้าที่ไม่เหมือนใคร หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ มุ่งมั่น รักการทำงานเป็นทีม และชอบสรรค์สร้างสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา ทั้งหมดคือ คุณสมบัติที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในอาชีพไปพร้อมกับเรา อย่าปล่อยให้โอกาสที่ดีเช่นนี้ผ่านไป มาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคงกับธนาคารกสิกรไทย

ร่วมงานกับกสิกรไทย

ตำแหน่งงานว่างกสิกรไทย

 • Treasury and Capital Markets Risk Monitoring and Control Specialist

รายละเอียดงาน

 • ควบคุมดูแล และติดตามธุรกรรมบริหารเงินและตลาดทุน เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ กฏเกณฑ์กรอบความเสี่ยงของธนาคาร และข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • วิเคราะห์รายการทำธุรกรรมการบริหารเงินและตลาดทุน พร้อมทั้งประเมินและระบุความผิดปกติในเชิงการควบคุมความเสี่ยงและประสานงานติดตามให้มีข้อยุติ
 • ทบทวน พัฒนาวิธีการตรวจสอบ ควบคุม วิเคราะห์ให้รัดกุม ครอบคลุม ทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
 • ประสานงานการสืบค้น และหาข้อยุติ ใบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
 • ให้ความเห็น และร่วมเสนอแนะในการกำหนดระเบียบปฏิบัติการห้องค้าฯ และงานด้านปฏิบัติการของฝ่าย ปท.
 • ให้ข้อมูล ความคิดเห็นในการควบคุมและตรวจสอบธุรกรรมบริหารเงินและตลาดทุน ติดต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน และภายนอกธนาคาร
 • ติดตามและวิเคราะห์ สรุปภาพรวมธุรกรรมบริหารเงินและตลาดทุน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปํญหา/ปรับปรุง ให้อยู่ในกรอบความเสี่ยงที่กำหนดในมิติต่างๆ ที่ธนาคารกำหนด
 • วิเคราะห์ ทดสอบ วัดผลการป้องกันความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ Hedge Accounting

คุณสมบัติของผู้สมัครงานกสิกรไทย

 • วุฒิการศึกษาปริญญาโท และ ปริญญาตรี สาขาวิชา การเงิน, เศรษฐศาสตร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-2 ปี
 • มีพื้นฐานหรือประสบการณ์ ด้านสถิติ
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดเงินและตลาดทุนบ้าง
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS-Excel ได้เป็นอย่างดี
 • มนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน

ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานอาคารพหลโยธิน

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ง่ายๆได้เลยที่

https://career.kasikornbank.com/…/…/components/details.html…